loading

Luận án, luận văn

Reforming the governance of higher education in Vietnam : case studies of change at three key universities / Dao Van Khanh

Tác giả : Dao Van Khanh

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : [Leiden, Netherlands : s.n.]

Mô tả vật lý : 223 tờ : minh họa ; 30 cm

Số phân loại : 370.9597

Chủ đề : 1. Cải cách giáo dục -- Việt Nam. 2. Giáo dục và nhà nước -- Việt Nam. 3. Giáo dục -- Dạy và học (Đại học) -- Việt Nam. 4. Luận án -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21307
Phục vụ đọc tại chỗ
Top