loading

Luận án, luận văn

Cross-border marriage migration between Vietnam and Korea : focusing up on life of Vietnamese brides in Korea / Pham Thi Binh ; supervisor : Kamiya Hiroo

Tác giả : Pham Thi Binh ; supervisor : Kamiya Hiroo

Nhà xuất bản : Kanazawa University

Năm xuất bản : [2013?]

Nơi xuất bản : Kanazawa, Japan

Mô tả vật lý : ix, 194 tr. : minh họa ; 30 cm

Số phân loại : 390.095195

Chủ đề : 1. Gia đình -- Hàn Quốc -- Khía cạnh xã hội. 2. Gia đình -- Việt Nam -- Khía cạnh xã hội. 3. Hôn nhân -- Hàn Quốc. 4. Hôn nhân -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21293
Phục vụ đọc tại chỗ
Top