loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý chất lượng nước sông Sài Gòn / Lê Việt Thắng ; Người hướng dẫn khoa học : Lâm Minh Triết, Lê Mạnh Tân

Tác giả : Lê Việt Thắng ; Người hướng dẫn khoa học : Lâm Minh Triết, Lê Mạnh Tân

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : iv, 167, xxxvi tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 363.73940959779

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Quản lý chất lượng nước -- Việt Nam -- Khu vực sông Sài Gòn.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21269
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21270 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top