loading

Sách, tuyển tập

Gone with the wind / Margaret Mitchell

Tác giả : Margaret Mitchell

Nhà xuất bản : s.n.

Năm xuất bản : 19-?]

Nơi xuất bản : [S.l.

Mô tả vật lý : 1037 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 813.52

Chủ đề : 1. Đời sống trang trại -- Tiểu thuyết. 2. O’Hara, Scarlett (Nhân vật hư cấu) -- Tiểu thuyết. 3. Phụ nữ -- Georgia -- Tiểu thuyết. 4. Georgia -- Lịch sử -- Nội chiến,1861-1865 -- Tiểu thuyết.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 6 DL 109
Phục vụ đọc tại chỗ
Top