loading

Sách, tuyển tập

The Monks of Kûblâi Khân, Emperor of China, or The history of the life and travels of Rabban Ṣâwmâ, envoy and plenipotentiary of the Mongol khâns to the kings of Europe, and Markôs who as Mâr Yahbh-Allâhâ III became Patriarch of the Nestorian Church in Asia / translated from the Syriac by E. A. Wallis Budge

Tác giả : translated from the Syriac by E. A. Wallis Budge

Nhà xuất bản : Religious Tract Society

Năm xuất bản : 1928

Nơi xuất bản : London

Mô tả vật lý : xvi, 335 tr., 16 tờ tranh ảnh, hình vẽ : minh họa ; 22 cm

Số phân loại : 281.80922

Chủ đề : 1. Ṣâumā,$cRabban, -1293?. 2. Yabhalāhā,$bIII,$cPatriarch of the Church of the East, 1245-1317. 3. Hành trình và du lịch.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 DL 95
(K10.09_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top