loading

Sách, tuyển tập

Le Pompage éolien / Joop Van Meel, Paul Smulders ; trad. en francais sous la dir. de C. Debouche ... [et al.]

Tác giả : Joop Van Meel, Paul Smulders ; trad. en francais sous la dir. de C. Debouche ... [et al.]

Nhà xuất bản : FAO

Nơi xuất bản : Rome

Mô tả vật lý : xiii, 246 tr. : minh họa ; 30 cm

Số phân loại : 628.14

Chủ đề : 1. Kỹ thuật cung cấp nước. 2. Máy bơm nước.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 12 L 3432
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top