loading

Sách, tuyển tập

Hà Nội thì không có tuyết : tạp văn / Đỗ Phấn

Tác giả : Đỗ Phấn

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 315 tr. ; 20 cm

ISBN : 9786041025325

Số phân loại : 895.9228403

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết tự truyện Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Ghi chép về cuộc sống và phong tục đổi thay ở Hà Nội đương đại.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 5919/2019
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 5920/2019
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 5921/2019
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1050/2013
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1051/2013
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top