loading

Luận án, luận văn

Xây dựng và sử dụng trò chơi phát triển nhằm hình thành các biểu tượng toán ban đầu cho trẻ 5-6 tuổi / Trương Thị Xuân Huệ ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Thành Hưng, Lê Xuân Hồng

Tác giả : Trương Thị Xuân Huệ ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Thành Hưng, Lê Xuân Hồng

Nhà xuất bản : Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục

Năm xuất bản : 2004

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 321 tờ : sơ đồ, biểu đồ ; 30 cm

Số phân loại : 372.7

Chủ đề : 1. Ký hiệu toán học -- Dạy và học (Tiểu học). 2. Luận án -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21249
Phục vụ đọc tại chỗ
Top