loading

Sách, tuyển tập

Miền Nam luôn trong trái tim Người

Nhà xuất bản : Văn hóa - Văn nghệ T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 113 tr. : tranh ảnh màu ; 26 cm

Số phân loại : 959.704092

Chủ đề : 1. Hồ Chí Minh, 1989-1990 -- Sách tranh ảnh. 2. Chủ tịch -- Việt Nam -- Tiểu sử -- Sách tranh ảnh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I T 2943
(13833)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I T 3159
(13834)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I T 3160
(13835)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top