loading

Luận án, luận văn

Hiệu ứng của các hạt mới trong các mô hình chuẩn mở rộng

Nhà xuất bản : k.n]

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : [K.đ

Mô tả vật lý : 122 tờ ; 30 cm

Số phân loại : 539.73

Chủ đề : 1. Hạt (Vật lý hạt nhân). 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Vành va chạm (Vật lý hạt nhân).

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21196
Phục vụ đọc tại chỗ
Top