loading

Luận án, luận văn

Ngôn từ nghệ thuật trong sáng tác của Nguyễn Tuân / Nguyễn Thị Ninh ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Đình Sử

Tác giả : Nguyễn Thị Ninh ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Đình Sử

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Nghệ thuật ngôn ngữ -- Tóm tắt. 3. Ngôn ngữ và văn học -- Tóm tắt. 4. Nhà văn Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Tóm tắt. 5. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21153
Phục vụ đọc tại chỗ
Top