loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Các đơn vị ngôn ngữ trong sách giáo khoa môn tiếng Việt bậc tiểu học ở Việt Nam (so sánh với sách giáo khoa môn tiếng Anh cùng bậc ở Singapore) / Lê Thị Ngọc Điệp ; Người hướng dẫn khoa học : Đỗ Thị Bích Lài, Huỳnh Thị Hồng Hạnh

Tác giả : Lê Thị Ngọc Điệp ; Người hướng dẫn khoa học : Đỗ Thị Bích Lài, Huỳnh Thị Hồng Hạnh

Nhà xuất bản : Trường Đại Học Khoa học Xã hội và Nhân văn T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 372.6

Chủ đề : 1. Ngôn ngữ học so sánh. 2. Tiếng Anh -- Dạy và học (Tiểu học). 3. Tiếng Việt -- Dạy và học (Tiểu học).

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21126
Phục vụ đọc tại chỗ
Top