loading

Luận án, luận văn

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay / Nguyễn Đình Quốc Cường ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Chí Mỹ, Hồ Anh Dũng

Tác giả : Nguyễn Đình Quốc Cường ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Chí Mỹ, Hồ Anh Dũng

Nhà xuất bản : Trường Đại Học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 305.899592

Chủ đề : 1. Bản sắc dân tộc Việt Nam -- Việt Nam -- ĐắkLắk. 2. Luận án -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21108
Phục vụ đọc tại chỗ
Top