loading

Luận án, luận văn

Đặc điểm dịch tễ học gây xương hàm dưới và so sánh hai phương pháp điều trị gãy góc hàm : nghiên cứu tại bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng / Phạm Văn Liệu ; Người hướng dẫn khoa học : Hoàng Tử Hùng, Nguyễn Hoành Đức

Tác giả : Phạm Văn Liệu ; Người hướng dẫn khoa học : Hoàng Tử Hùng, Nguyễn Hoành Đức

Nhà xuất bản : Trường Đại Học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 4,iiii,147 tờ : hình vẽ, tranh ảnh (1 phần màu) ; 30 cm

Số phân loại : 617.156

Chủ đề : 1. Hàm dưới -- Gãy xương -- Điều trị. 2. Luận án -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21155
Phục vụ đọc tại chỗ
Top