loading

Luận án, luận văn

Ngôn từ nghệ thuật trong sáng tác của Nguyễn Tuân / Nguyễn Thị Ninh ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Đình Sử

Tác giả : Nguyễn Thị Ninh ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Đình Sử

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 6, 214 tờ ; 30 cm

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Nghệ thuật ngôn ngữ. 3. Ngôn ngữ và văn học. 4. Nhà văn Việt Nam -- Thế kỷ 20. 5. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21152
Phục vụ đọc tại chỗ
Top