loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nguồn vốn cho phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Cần Thơ / Nguyễn Thế Bính ; Người hướng dẫn khoa học : Đoàn Thanh Hà, Ngô Gia Lưu

Tác giả : Nguyễn Thế Bính ; Người hướng dẫn khoa học : Đoàn Thanh Hà, Ngô Gia Lưu

Nhà xuất bản : Trường Đại Học Ngân hàng T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xvii, 146, ix, 10 tờ : bảng, biểu đồ màu ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 658.150959793

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp -- Việt Nam -- Cần Thơ -- Tài chính. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21121
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21122 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21708
Phục vụ đọc tại chỗ
Top