loading

Luận án, luận văn

Năng lực cạnh tranh của các công ty cho thuê tài chính Thành phố Hồ Chí Minh / Hoàng Thị Thanh Hằng ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Thị Mận

Tác giả : Hoàng Thị Thanh Hằng ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Thị Mận

Nhà xuất bản : Trường Đại Học Ngân hàng

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xvii,147,lvi tờ : biểu đồ màu ; 30 cm

Số phân loại : 658.15242

Chủ đề : 1. Cho thuê thiết bị công nghiệp -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Quỹ tài sản đảm bảo -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21117
Phục vụ đọc tại chỗ
Top