loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu xác định hàm lượng phóng xạ một số nguyên tố nặng trong mẫu môi trường bằng phương pháp phổ Alpha / Lê Công Hảo ; Người hướng dẫn khoa học : Châu Văn Tạo, Nguyễn Văn Đông

Tác giả : Lê Công Hảo ; Người hướng dẫn khoa học : Châu Văn Tạo, Nguyễn Văn Đông

Nhà xuất bản : Trường Đại Học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xiv,127 tờ : sơ đồ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 539.752

Chủ đề : 1. Chất phóng xạ. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Phép đo phổ tia Alpha. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21112
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21113 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top