loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Ứng dụng chỉ thị phân tử PCR và dòng BAC để xác định gen GEN mùi thơm trên cây lúa (Oryza Sativa L). / Châu Tấn Phát ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thị Lang, Bùi Chí Bửu

Tác giả : Châu Tấn Phát ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thị Lang, Bùi Chí Bửu

Nhà xuất bản : Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Cần Thơ

Mô tả vật lý : xvi,125,70 tờ : hình vẽ (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 633.187

Chủ đề : 1. Lúa -- Di truyền học. 2. Lúa -- Hạt giống. 3. Lúa -- Trồng trọt. 4. Luận án -- Việt Nam. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21098
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21099 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top