loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Совершенствование спортивного мастерства шахматистов средних и старших разрядов с изпользованием копьютерных шахматных программ/ Зыонг Тхань Бинь ; Научный руководитель : Линовицкий Еагений Палович

Tác giả : Зыонг Тхань Бинь ; Научный руководитель : Линовицкий Еагений Палович

Nhà xuất bản : Российский государственный уневерситет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Москва

Mô tả vật lý : 185 tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 794.1092

Chủ đề : 1. Huấn luyện. 2. Luận án -- Nga. 3. Máy tính cờ vua -- Phần mềm. 4. Vận động viên cờ vua. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21073
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21074 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top