loading

Sách, tuyển tập

52 tuần đưa luật hấp dẫn vào cuộc sống / Quách Tuấn Khanh

Tác giả : Quách Tuấn Khanh

Nhà xuất bản : Dân trí

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 199 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 158.1

Chủ đề : 1. Cuộc sống -- Khía cạnh tâm lý. 2. Kỹ năng sống.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 3543/2013
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 3544/2013
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top