loading

Luận án, luận văn

Feature-based approaches to detect drive-by download attacks / Le Van Lam

Tác giả : Le Van Lam

Nhà xuất bản : Victoria University of Wellington

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Wellington, New Zealand

Mô tả vật lý : xvi, 163 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm

Số phân loại : 005.8

Chủ đề : 1. An toàn máy tính. 2. Công nghệ thông tin -- Biện pháp an toàn. 3. Luận án -- New Zealand.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21045
Phục vụ đọc tại chỗ
Top