loading

Sách, tuyển tập

Em khấn cho giời mưa to hơn : tập truyện ngắn / Trần Thị Trường

Tác giả : Trần Thị Trường

Nhà xuất bản : Phụ nữ

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 191 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049263910

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn. 2. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM 22212
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 27666
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 2491/2017
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 2492/2017
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top