loading

Sách, tuyển tập

Sing it ! : learn English through song : text/workbook / Millie Grenough

Tác giả : Millie Grenough

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Năm xuất bản : 1993-1995

Nơi xuất bản : Mexico [etc.]

Mô tả vật lý : tr. ; 27 cm + 2 băng cát xét

Chủ đề : 1. Tiếng Anh -- Dạy và học -- Giảng dạy bằng thiết bị nghe nhìn.

Top