loading

Sách, tuyển tập

Những nhược điểm bản tính của con người / Thanh Ly, Bảo Phúc biên soạn

Tác giả : Thanh Ly, Bảo Phúc biên soạn

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 247 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 158.1

Chủ đề : 1. Kỹ năng sống. 2. Thành công. 3. Xử thế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 3337/2013
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 3338/2013
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top