loading

Sách, tuyển tập

Quả hạnh phúc : 101 truyện cực ngắn / Trần Hoàng Trúc

Tác giả : Trần Hoàng Trúc

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 119 tr. : tranh ảnh ; 19 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 934/2013
()
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 935/2013
()
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top