loading

Sách, tuyển tập

Nhân tài là báu vật của quốc gia / Nguyễn Đắc Hưng

Tác giả : Nguyễn Đắc Hưng

Nhà xuất bản : Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 295 tr. ; 24 cm

ISBN : 9786046200987

Số phân loại : 331.1109597

Chủ đề : 1. Nguồn nhân lực -- Việt Nam. 2. Nhân tài -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 3179/2013
(K08.31_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 3180/2013
(K08.31_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top