loading

Sách, tuyển tập

2013 global corruption barometer : views and experiences from Vietnamese citizens / Stephanie Chow

Tác giả : Stephanie Chow

Nhà xuất bản : Transparency International ;

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Berlin

Mô tả vật lý : 30 tr. : minh họa màu ; 30 cm

Số phân loại : 364.132309597

Chủ đề : 1. Tham nhũng -- Việt Nam -- Phòng chống.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 WB 5270
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top