loading

Sách, tuyển tập

Climate change and economics policies in APEC economies : synthesis report / Ahmad Ahsan ... [et al.]

Tác giả : Ahmad Ahsan ... [et al.]

Nhà xuất bản : World Bank

Năm xuất bản : 20-?]

Nơi xuất bản : [Washington, D.C.

Mô tả vật lý : [4], iv, 59 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 28 cm

Số phân loại : 577.22

Chủ đề : 1. Biến đổi khí hậu -- Khía cạnh kinh tế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 WB 5245
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top