loading

Sách, tuyển tập

Blogger : tiểu thuyết / Phong Điệp

Tác giả : Phong Điệp

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 237 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786046904236

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM 22165
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2145/2019
(VH 4993)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top