loading

北京风情 [tài liệu ghi hình] = Beijing impressions. Disc 1

Nhà xuất bản : 五洲传播音像出版社出品

Năm xuất bản : [20-?]

Nơi xuất bản : 北京

Mô tả vật lý : 1 DVD : âm thanh, màu ; 4 3/4 in.

ISBN : 9787887461599

Số phân loại : 951.156

Chủ đề : 1. Bắc Kinh (Trung Quốc) -- Lịch sử. 2. CD-ROM.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Miêu tả về lịch sử Bắc Kinh, sơn thủy Bắc Kinh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 2 BH 3209
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 2 BH 3210
Phục vụ đọc tại chỗ
Top