loading

Sách, tuyển tập

Đóng cửa thả Boss! / Tứ Mộc ; người dịch Lê Thanh Quỳnh

Tác giả : Tứ Mộc ; người dịch Lê Thanh Quỳnh

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 307 tr. ; 24 cm

ISBN : 9786045804513

Số phân loại : 895.136

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Trung Quốc -- Thế kỷ 21. 2. Truyện tình yêu. 3. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 3005/2013
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 25935
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1230/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1112/2017
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top