loading

Sách, tuyển tập

Mẹ đã sinh tôi hai lần / Phan Hương ... [và nh.ng. khác] sưu tầm, biên soạn

Tác giả : Phan Hương ... [và nh.ng. khác] sưu tầm, biên soạn

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 183 tr. : hình vẽ ; 21 cm

Số phân loại : 895.9223008

Chủ đề : 1. Kỹ năng sống. 2. Lối sống. 3. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 4. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 2970/2013
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 2971/2013
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top