loading

Sách, tuyển tập

Bản lĩnh người lính trong thời chiến và trong kinh doanh / Quý Long, Kim Thư hệ thống và biên soạn

Tác giả : Quý Long, Kim Thư hệ thống và biên soạn

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 443 tr. ; 28 cm

Số phân loại : 331.5209597

Chủ đề : 1. Người lính -- Việc làm -- Việt Nam. 2. Thành công trong kinh doanh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 2967/2013
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top