loading

Sách, tuyển tập

Luyện phát âm tiếng Anh = Pronunciation tasks a course for pre-intermediate learners / Martin Hewings ; Nguyễn Thành Yến dịch và chú giải

Tác giả : Martin Hewings ; Nguyễn Thành Yến dịch và chú giải

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2000

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 195 tr. : hình vẽ ; 21 cm

Số phân loại : 428.13

Chủ đề : 1. Tiếng Anh -- Phát âm.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 2835/2013
(K08.31_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top