loading

Sách, tuyển tập

Chủ tịch Hồ Chí Minh = President Ho Chi Minh / Bảo Tàng Hồ Chí Minh biên soạn

Tác giả : Bảo Tàng Hồ Chí Minh biên soạn

Nhà xuất bản : Thông tấn

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 237 tr. : tranh ảnh màu ; 29 cm

Số phân loại : 959.704092

Chủ đề : 1. Hồ Chí Minh, 1890-1969 -- Sách tranh. 2. Chủ tịch -- Việt Nam -- Tiểu sử -- Sách tranh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I T 2817
(13701)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top