loading

Luận án, luận văn

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc ở Việt Nam hiện nay / Hà Trọng Thà ; Người hướng dẫn khoa học : Vũ Tình, Phạm Hồng Chương

Tác giả : Hà Trọng Thà ; Người hướng dẫn khoa học : Vũ Tình, Phạm Hồng Chương

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 335.4346

Chủ đề : 1. An ninh quốc gia -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Dân vận -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21005
Phục vụ đọc tại chỗ
Top