loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Accuracy and stability of the substructure algorithm with sub-step control / Nguyen Van Thuan

Tác giả : Nguyen Van Thuan

Nhà xuất bản : University of Kassel

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : Kassel

Mô tả vật lý : xxiv, 180 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 29 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 624.15015181

Chủ đề : 1. Luận án -- Úc. 2. Nền móng -- Mô hình toán học. 3. Thuật toán. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 21023
(K07.27_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top