loading

Luận án, luận văn

Plant availability of water in soils being reclaimed from the saline-sodic state / Nguyen Duy Nang

Tác giả : Nguyen Duy Nang

Nhà xuất bản : University of Adelaide

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : Adelaide, South Australia

Mô tả vật lý : xvi, 151 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm

Số phân loại : 631.4

Chủ đề : 1. Khoa học đất. 2. Luận án -- Philippines. 3. Sử dụng nước trong nông nghiệp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21021
Phục vụ đọc tại chỗ
Top