loading

Luận án, luận văn

Trầm cảm ở người trưởng thành tại thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ mắc và hiệu quả của giáo dục trong điều trị / Đặng Hoàng Hải ; Người hướng dẫn khoa học : Lý Anh Tuấn, Lê Hoàng Ninh

Tác giả : Đặng Hoàng Hải ; Người hướng dẫn khoa học : Lý Anh Tuấn, Lê Hoàng Ninh

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [7,126,47] tờ ; 30 cm

Số phân loại : 616.85270084

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Người trầm cảm -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Trầm cảm tâm thần -- Điều trị -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21011
Phục vụ đọc tại chỗ
Top