loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Phát triển nguồn lực cán bộ khoa học trong các viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự ở Việt Nam hiện nay / Trịnh Xuân Sơn ; Người hướng dẫn khoa học : Trịnh Doãn Chính

Tác giả : Trịnh Xuân Sơn ; Người hướng dẫn khoa học : Trịnh Doãn Chính

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [7,238,50] tờ ; 30 cm + 1 CD- ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 355.3

Chủ đề : 1. Chính sách nhân lực -- Việt Nam. 2. Công nghiệp hóa -- Việt Nam. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Việt Nam -- Công chức và viên chức. 5. Việt Nam -- Lực lượng vũ trang. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21006
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21007 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top