loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Hiệu chỉnh phổ Gamma bằng phương pháp Monte Carlo / Trần Thiện Thanh ; Người hướng dẫn khoa học : Châu Văn Tạo

Tác giả : Trần Thiện Thanh ; Người hướng dẫn khoa học : Châu Văn Tạo

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xiv,135,16] tờ : minh họa màu ; 30 cm + 1 CD- ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 539.72

Chủ đề : 1. Hệ phổ kế Gamma. 2. Luận văn -- Việt Nam. 3. Phương pháp Monte Carlo. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20996
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20997 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top