loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Xác định vai trò phẫu thuật nội soi lồng ngực trong chuẩn đoán và điều trị u trung thất / Lê Nguyễn Quyền ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Công Minh, Nguyễn Hoài Nam

Tác giả : Lê Nguyễn Quyền ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Công Minh, Nguyễn Hoài Nam

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [11,133,21] tờ : tranh ảnh màu ; 30 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 617.54059

Chủ đề : 1. Lồng ngực -- Phẫu thuật. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Phổi -- Ung thư.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20984
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20985 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top