loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu sử dụng toàn bộ động mạch làm cầu nối động mạch vành / Văn Hùng Dũng ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Thọ Tuấn Anh, Đỗ Kim Quế

Tác giả : Văn Hùng Dũng ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Thọ Tuấn Anh, Đỗ Kim Quế

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [10,120,25] tờ : minh họa màu ; 30 cm + 1 CD- ROM (4 3/ in)

Số phân loại : 616.123

Chủ đề : 1. Động mạch vành. 2. Luận văn -- Việt Nam. 3. Tim -- Bệnh -- Phẫu thuật. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20978
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20979 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top