loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Xây dựng cấu trúc vốn mục tiêu cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh / Trần Hùng Sơn ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thị Cành, Nguyễn Hồng Thắng

Tác giả : Trần Hùng Sơn ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thị Cành, Nguyễn Hồng Thắng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế - Luật

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : x,192 tờ ; 30 cm + 1 CD- ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 658

Chủ đề : 1. Luận văn -- Việt Nam. 2. Sản xuất công nghiệp -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Vốn. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20969
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 20970 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top