loading

Bài trích

Việt Thy

"Con thoi sắt" của Biệt động Sài Gòn // Khoa học phổ thông. - 26-4-2013. - Tr.1+3

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Biết bao người đã đóng góp công sức, máu xương tô điểm cho chiến thắng 30/4/1975 lịch sử, trong đó có công lao không nhỏ của các chiến sĩ biệt động."Con thoi sắt" Nguyễn Thị Hùng Thanh là một trong những nhân vật góp phần làm nên nhiều chiến công hiển hách của Biệt động Sài Gòn - Gia Định.

Top