loading

Sách, tuyển tập

Đuổi quân Mông Thát : tiểu thuyết lịch sử / Hoàng Quốc Hải

Tác giả : Hoàng Quốc Hải

Nhà xuất bản : Phụ nữ

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 399 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết lịch sử việt Nam. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 2731/2013
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 2732/2013
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 22566
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 2494/2017
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top