loading

Sách, tuyển tập

Nhắm mắt thấy Paris / Dương Thụy

Tác giả : Dương Thụy

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 272 tr. ; 20 cm

ISBN : 9786041006119

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM 21724
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 21725
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top