loading

Sách, tuyển tập

Đường xa : tiểu thuyết. T.2, Khúc quanh / Thanh Hoa

Tác giả : Thanh Hoa

Nhà xuất bản : Hội Nhà văn

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 499 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM 21762
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 670/2013
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 671/2013
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 828/2017
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top