loading

Sách, tuyển tập

Power is the great motivator / David C. McClelland, David H. Burnham

Tác giả : David C. McClelland, David H. Burnham

Nhà xuất bản : Harvard Business Press

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : Boston, Mass.

Mô tả vật lý : v, 65 tr. : biểu đồ ; 17 cm

ISBN : 9781422179727

Số phân loại : 658.0019

Chủ đề : 1. Kiểm soát (Tâm lý). 2. Quản lý -- Khía cạnh tâm lý học. 3. Thúc đẩy nhân viên.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 AF 8619
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top